ยินดีต้อนรับ บริษัท จรูญทวีทรัพ จำกัด

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

125/12 หมู่ที่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

ประเภทของบริษัท

ประเภทนิติบุคคล

วันจดทะเบียน

12/5/2558

จดทะเบียนจำนวนเงิน:

1,000,000 บาทถ้วน

ประกอบกิจการ

จำหน่ายและติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ กระจก อลูมิเนียม สแตนเลส ทุกชนิด

สมาชิกทีม

บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด
Uploaded image

นายธงชัย ทุมหอม

ผู้จัดการบริษัท
Uploaded image

นายสุนทร บุญชม

หัวหน้าช่างกระจก + อลูมิเนียม
Uploaded image

นายวินัย ราชเจริญ

หัวหน้าช่างไฟฟ้า
Uploaded image

นาย ทวีพันธ์ สุภาทิพย์

หัวหน้าช่างเหล็ก
Uploaded image

นายสมชาย อินเลือม

หัวหน้าช่างฝ้ายิปซั่ม
Uploaded image

นางสาวอัจฉรา เทพกิจ

พนักงานบัญชี
Uploaded image

นางสาวทิพวรรณ ทุมหอม

พนักงานบัญชี

ฝากข้อมูลเพิ่มเติมบริษัท

จรูญทวีทรัพย์ จำกัด