ประวัติความเป็นมาของ บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด

 • ประเภทนิติบุคคล

   นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท
 • วันที่จดทะเบียนบริษัท

   ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/5/2558

 • ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด

  จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน


 • นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ

             12/5/2558


 • วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
        ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ กระจก อลูมิเนียม สแตนเลส ทุกชนิด


 • ที่ตั้ง บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด

125/12 หมู่ที่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *