ประวัติความเป็นมาของ บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด

ประวัติความเป็นมาของ บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด ประเภทนิติบุคคล นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท วันที่จดทะเบียนบริษัท ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/5/2558 ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ              12/5/2558 วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้         ประกอบกิจการจำหน่ายและติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ์ กระจก อลูมิเนียม สแตนเลส ทุกชนิด ที่ตั้ง บริษัท จรูญทวีทรัพย์ จำกัด 125/12 หมู่ที่ 5 ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150